Napísali o CHISTEE

Slovenská značka CHISTEE priniesla prírodné čistiace prostriedky, ktoré by sa dokonca dali jesť

Téma eko­ló­gie dnes re­zo­nuje už snáď kaž­dou slo­ven­skou do­mác­nos­ťou. Slo­ven­ská značka Chis­tee prišla so sku­točne je­di­neč­ným kon­cep­tom prí­rod­ných čis­tia­cich pros­tried­kov, ktoré môžu na­hra­diť kla­sickú ché­miu, kto­rou dnes leš­tíme sklá, drh­neme kú­peľne a umý­vame riad

Z domáceho čistiacieho prostriedku urobili biznis. Jedným koncentrátom umyjete ovocie aj podlahy

Od kamarátky Dominiky počúval o prírodných čistiacich prostriedkoch celé roky. Jej otec sa tejto téme intenzívne venoval a na domácej báze si ich pripravoval z rôznych rastlinných olejov. Všetko však zmenil až deň, keď mu Dominika priniesla na skúšku liter takéhoto koncentrátu.