SOCIALS

Testovanie produktov

Produkty CHISTEE neustále vyvíjame a testujeme. Testujeme najmä ich antibakteriálne a dezinfekčné účinky pri rôznych spôsoboch riedenia či použitia. Testujeme aj rozložiteľnosť prostriedkov v prírode či rôzne alternatívne spôsoby využitia rastlinných zmesi z výroby. Spolupracujeme s vedeckými inštitúciami a neustále hľadáme ďalších partnerov na výskum a vývoj prostriedkov. V prípade záujmu o spoluprácu nás kontaktujte tu.

Test dezinfekčných účinkov koncentrátov Universal a Clinic

V marci 2020 sme poslali čistiace koncentráty Universal a Clinic na test dezinfekčných účinkov prostriedkov na Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Poprade. Koncentráty boli 100% účinné.

Test čistiacich a dezinfekčných účinkov pary s prostriedkami CHISTEE

Pridali sme čistiaci koncentrát Clinic do vody v zariadení na čistenie parou Komunálneho podniku mesta Bratislava. Čistili sme klučku vchodových dverí, odpadkový kôš aj rúčku bicykla bikesharingovej služby. Po čistení sme odobrali stery a skúmali vzorky. Proces čistenia sa na skúmaných povrchoch ukázal ako účinný. Po čistiacom procese neboli na skúmaných miestach prítomné kultivovateľné mikroorganizmy.

Test antibakteriálnych účinkov čistiacich koncentrátov Universal a Clinic

Testovali sme antibakteriálnu silu na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Poprade. Test spočíval v opakovanom “očkovaní” čistiacich koncentrátov piatimi vzorovými patogénnymi mikrorganizmami raz za 7 dní v priebehu jedného mesiaca. Test preukázal schopnosť čistiacich koncentrátov zvládnuť aj opakovanú kontamináciu mikroorganizmami.

Meranie antibakteriálnej sily na vodovodnej batérii

Zriedili sme koncentrát Universal s vodou v pomere 1:20 a Laboratórium molekulárnej mikrobiológie na Vysokej škole zdravotníctva v Trnave realizovalo merania antibakteriálnej účinnosti na vodovodnej batérií. Miera mikrobiálneho znečistenia na povrchu: Pred aplikáciou: viac ako 15 546 RLU/ cm² / Po aplikácií zriedeného koncentrátu a pôsobení 1 minúty: 216 RLU/ cm² ( -98,6%).

Test dezinfekčných účinkov zriedeného koncentrátu Clinic s vodou 1:300

Do 15 litrov vody sme naliali “poldecák” čistiaceho koncentrátu CLINIC (pomer 1:300). Takýto čistiaci prostriedok sme poslali na štandardizovaný test pre dezinfekčné prostriedky na Regionálny úrad verejného zdravotníctva. Zistili sme, že pre niektoré baktérie je dôležitá dĺžka času pôsobenia prostriedku na povrchu. Vďaka 100% prírodnému zloženiu si to s CHISTEE môžete dovoliť.

Meranie antibakteriálnej sily na klučke dámskych toaliet

Zriedili sme koncentrát Universal s vodou v pomere 1:20 a Laboratórium molekulárnej mikrobiológie na Vysokej škole zdravotníctva v Trnave realizovalo merania antibakteriálnej účinnosti na klučke dámskych toaliet v nákupnom centre. Miera mikrobiálneho znečistenia na povrchu: Pred aplikáciou: viac ako 9270 RLU/ cm² / Po aplikácií zriedeného koncentrátu a pôsobení 1 minúty: 501 RLU/ cm² ( -94,6%).

Test dezinfekčných účinkov zriedeného koncentrátu Universal s vodou 1:3

Zriedili sme čistiaci koncentrát Universal s vodou v pomere 1:3. Takýto prostriedok sme poslali na Úrad verejného zdravotníctva na štandardizované hodnotenie dezinfekčnej účinnosti čistiacich látok. Výsledok? Samé Ú. Účinné na rôznych mikroorganizmoch, po 30 sekundách aj 30 minútach.